Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 59
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hla0149
Jméno Jiří
Příjmení Hladný
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Šnekový dopravník
cizojazyčně Screw Conveyor
Abstrakt česky

Obsahem této bakalářské práce je konstrukce vodorovného šnekového dopravníku pro přepravu černého uhlí na dopravní vzdálenost 5 m. V práci je proveden funkční výpočet dopravníku, určení hlavních rozměrů a také návrh pohonu. Dále je k práci přiložená veškerá výkresová dokumentace se zobrazenými částmi a prvky šnekového dopravníku.

cizojazyčně

The content of this bachelor thesis is the construction of horizontal screw conveyor for the transport of the black coal. Transport distance is 5 metres. There is a functional calculation of the screw conveyor, determination of the main dimensions and design of drive also. All drawing documentation is in the annexes. There is describe main parts of conveyor.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této bakalářské práce je konstrukce vodorovného šnekového dopravníku pro dopravu černého uhlí. Dopravní délka je 5 metrů.

cizojazyčně

The result of this bachelor thesis is construction of horizontal screw conveyor for the transport of the black coal. Transport distance is 5 metres.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt