Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 15. 05. 2017
Počet stran 80
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kov0150
Jméno Jakub
Příjmení Kovář
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Richard Mareš
 
Název práce česky Robotizované pracoviště pro svařování pěchovacího běhounu
cizojazyčně Robotized Production Cell for Padfoot Drum Welding
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště pro svařování pěchovacích neboli ježkových válců. V první části práce je vytvořena rešerše na téma robotizované svařování. Následně je provedena analýza zadání na základě které, je sestaven požadavkový list a navrženy varianty. V další části práce je vybraná varianta dále rozpracována. Jsou zde popsány návrhy jednotlivých periferií a konstrukčních prvků. Časová analýza je vytvořena pomocí off-line programovacího prostředí DTPS.V závěru práce je pak zpracována cenová kalkulace a následně jsou zhodnoceny dosažené výsledky. CAD modely a přiložená výkresová dokumentace byla zpracována v systému Solidworks. K návrhovým a kontrolním výpočtům byly využity programy MitCalc, Solidworks Simulate a ANSYS.

cizojazyčně

This thesis deals with design of robotic production cell for pad-foot drum welding. The introduction of thesis consists of the preliminary research of robotized production cells and the assignment analysis. After the analysis, variants are proposed. One of the variants is evaluated as optimal. For this variant, peripherals are designed. Cycle time analysis is created using an off-line programming environment DTPS. In conclusion of this work, economical calculations are made and achievements are assessed. CAD models as well as provided drawings was created using Solidworks. Software such as MitCalc, Solidworks Simulate and ANSYS were used for design calculations.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je návrh robotizovaného pracoviště. K řešení jsou přiloženy simulace na základě kterých byla také vytvořena ekonomická analýza. K vybraným součástem pracoviště byla zhotovena výkresová dokumentace.

cizojazyčně

The result of this thesis is proposal of robotized welding cell. Thesis also contains simulation of welding process on which economical analysis is based. Drawings were created for selected parts and assemblies.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt