Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 05. 2006
Počet stran 59
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo voj095
Jméno Petr
Příjmení Vojta
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Cvrčelka 448, 798 03 Plumlov
 
Název práce česky Návrh postprocesoru pro řízení CNC RECORD 220
cizojazyčně The postprocessor development for CNC RECORD 220 control
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem postprocesoru v prostředí Pro/ENGINEER pro frézku CNC RECORD 220. Je provedeno seznámení práce s Pro/ENGINEER Manufacturingem, dále analýza tohoto modulu a analýza frézky CNC RECORD 220. Jsou navrženy a vybrány vhodné programovací prostředky pro tvorbu postprocesoru. Je vybrán vhodný model obrobku a je navržen postup jeho obrábění v prostředí Pro/ENGINEER Manufacturing pro ověření funkce postprocesoru.

cizojazyčně

This thesis deals with development of a postprocessor for milling machine CNC RECORD 220 in Pro/ENGINEER environment. A simply preview of Pro/ENGINEER Manufacturing module is provided, then analyses of Pro/ENGINEER Manufacturing and of milling machine CNC RECORD 220 are carried out. For creation of the postprocessor program a suitable programming language was chosen.

Dosažené výsledky česky

Byl vytvořen přehled postupu práce s Pro/ENGINEER Manufacturingem. Postprocesor je plně funkční pro CL kód generovaný pro 3osou frézku CNC RECORD 220. Tato funkčnost je ověřena obráběním vhodně zvolené součásti.

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt