Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2015
Počet stran 43
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo voc0012
Jméno Michal
Příjmení Vocetka
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Milan Mihola, Ph.D.
 
Název práce česky Konstrukce efektoru pro pokládání kartonových prokladů
cizojazyčně The Construction design of effector for placing of cardboard leading
Abstrakt česky

Bakalářské práce je zaměřena nakonstrukci efektoru pro pokládání kartonových prokladů.

V teoretické části je popsána teorie efektorů a principů vakuové techniky, v praktické jsou pak řešeny tři možné konstrukce. Jedna z těchto konstrukcí byla vybrána jako optimální a tou se práce zabývá dále.

Klíčová slova: (efektor, přísavka, ejektor)

cizojazyčně

The bachelor thesis is focused on a construction design of effector for placing of cardboard leading.An introductory part acquaints us with effector and vacuum technology issues.Three different constructions were created from which was subsequently selected one optimal. Furthermore, the work deals with optimal construction.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je konstrukce efektoru pro pokládání kartonových prokladů, podložená potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

The result of this thesis is a construction design of effector for placing of cardboard leading, including the drawing documentation, assemblies of this effector and necessary calculations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt