Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 47
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo bet007
Jméno Tomáš
Příjmení Betlach
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Aplikace SMA materiálů v mechatronice
cizojazyčně Aplication of SMA Based Materials in Mechatronics
Abstrakt česky

Nikl-titanové slitiny s tvarovou pamětí jsou stále více využívány jako pohon nejrůznějších mechanizmů, zejména díky jejich velké síle, spolehlivosti a nízkým nákladům. Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pojmy slitin s tvarovou pamětí (SMA), jejich praktickými aplikacemi a poukázat na možnosti využití těchto materiálů v technické praxi. Na závěr bude navržen model zpětného zrcátka řízeného SMA pohonem.

cizojazyčně

Nickel-Titanium (Ni-Ti) Shape memory alloys (SMA) are increasingly utilized as mechanical actuator due to high power, reliability and low cost. The purpose of this work is provide fundamental information about shape memory alloy’s (SMA), as well as practical application and point out some possibilities about using this type of material. At the end of this work there will be designed model of real side mirror driven by SMA actuator.

Dosažené výsledky česky

V této práci byl navržen model elektrického zpětného zrcátka osobního automobilu, který k pohonu polohovacího mechanizmu využívá čtyři SMA dráty. Hlavními výhodami tohoto modelu se SMA pohonem v porovnání s klasickým řešením pohonu el. zrcátek jsou jednoduchost konstrukce, spolehlivost a především nízké výrobní náklady.

cizojazyčně

In this work were designed model of an automotive rear side mirror with four SMA wires which were used for setting. In comparison with common electric side mirror, the main advantages of this model with SMA actuator are simply design, reliability and low cost.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt