Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hom066
Jméno Jan
Příjmení Homola
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce motorizovaného nákupního vozíku pro tělesně postižené
cizojazyčně Design of Motorized Shopping Cart for the Handicapped
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem motorizovaného nákupního vozíku pro osoby s tělesným postižením. Součástí práce jsou varianty řešení a výběr optimální varianty na základě hodnotové analýzy. Optimální varianta je rozpracována do úrovně sestavných výkresu a 3D modelu s využitím CAD systému Pro/ENGINEER. Práce obsahuje kontrolu namáhaných částí v programu MITCalc a výpočet nákladů spojených s výrobou prototypu.

cizojazyčně

Master thesis is dealing with design of a motorized shopping cart for the handicapped. The thesis includes solutions and selection of optimal variant based on value analysis. The optimal variant is developed to the level drawings and 3D model which uses CAD system Pro/Engineer. The work also contains the control of exposed parts and total cost associated with the production of prototype.

Dosažené výsledky česky

Byl navrhnut nákupní vozík s nosností 30 kg a úložným prostorem o objemu 45l. Na podvozku nákupního vozíku je umístěn manipulátor s nosností 2,5 kg, který umožnuje lidem na invalidním vozíku odebírat zboží, na které ze svého vozíku nedosáhnou.

cizojazyčně

Shopping cart was designed with a capacity of 30 kg and storage capacity 45 liters. On the chassis of shopping cart is placed manipulator with a load capacity 2.5 kg which allowes wheelchair users to take merchandise which they are not able to reach from their wheelchair.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt