Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dol273
Jméno Pavel
Příjmení Dolejší
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh kola robotu s integrovanou pohonnou jednotkou
cizojazyčně Design of a Robot Wheel with Integrated Driving Unit
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí kola s integrovanou pohonnou jednotkou. V úvodu práce jsou rozebrány konstrukční možnosti a dostupné prostředky pro návrh kola robotu s integrovanou pohonnou jednotkou. Na základě rozboru je navrženo několik možných řešení konstrukce, vybrána optimální varianta a ta byla dále rozpracována. Výsledkem je konstrukční řešení kola robotu s využitím diskového motoru a harmonické převodovky. Součástí práce jsou potřebné výpočty a výkresová dokumentace.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with design of robot wheel with integrated drive unit. The beginning of thesis analyzes design options and available solutions for design of robot wheel with integrated drive unit. Based on the analysis are made several possible design solutions which are evaluated and optimal design is further developed. Result of the thesis is design solution of robot wheel using electric disc motor and harmonic drive. Necessary calculations and drawings are included.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je návrh konstrukčního řešení kola robotu s využitím diskového motoru a harmonické převodovky. Kolo bylo řešeno s dušovou nafukovací pneumatikou při co největším začlenění komerčních cyklistických dílů.

Celková hmotnost řešení je 17kg, osová délka kompletní jednotky kola je 170mm.

cizojazyčně

The result of the work is design solution of robot wheel using electric disc motor and harmonic drive. Wheel itself was designed using tubed inflatable tyre and incorporating common bicycle parts.

Total weight of the unit is 17kg, axial lenght is 170mm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt