Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pos352
Jméno Michal
Příjmení Poštulka
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh motorizovaného nákupního vozíku pro supermarkety
cizojazyčně Mechanical Design of a Motorized Shopping Cart for Superstores
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem motorizovaného nákupního vozíku pro supermarkety. Úvod bakalářské práce je zaměřen na průzkum nákupních vozíků používaných v supermarketech a všude tam, kde je jich potřeba. Další kapitolu tvoří vypracované varianty řešení, ze kterých díky hodnotové analýze byla vybrána optimální varianta. Práce obsahuje 3D model optimální varianty vytvořený v programu Pro/Engineer, na jehož základě byl vypracován sestavný výkres v programu AutoCAD a propočteny jednotlivé části motorizovaného vozíku.

cizojazyčně

This bachelor’s thesis deals with design of motored shopping cart for supermarkets. The introduction of this thesis is focused on survey of shopping carts used in supermarkets and everywhere else, where they are needed. Next chapter consists of working out the version solutions, and choosing the optimal variant. This thesis also consists the 3D model of optimal variant made in program Pro/Engineer, and on its base I have made a final drawing in AutoCAD and I have calculated each parts of motored cart.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je transportní motorizovaný vozík s nosností 135 kg a přetížitelností do 175 kg. Pohon je uložen v přední části vozíku a zajišťuje ho 350 W stejnosměrný elektromotor se šnekovou převodovkou. Maximální rychlost je 4 km/hod. Naznačena byla také možnost uskladnění a dobíjení.

cizojazyčně

The result of the work is motorized transport cart with a load capacity 135 kg and overload up to 175 kg. The drive is located in front part of the vehicle and is provided by 350 W DC engine with worm-gear unit. The maximum speed is 4 kph. Possibility of storage and charging was figured there too.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt