Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 47
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chr119
Jméno Jiří
Příjmení Chrástek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Senzorický subsystém mobilního robotu
cizojazyčně Sensorial subsystem of the Mobile robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce pojednává o problematice použití senzorů pro mobilní roboty, a to zejména pro účely detekce člověku nebezpečných chemických a biologických látek. Zároveň je zde řešena otázka složení senzorického subsystému určeného k detekci nebezpečných látek s popisem hlavních funkčních částí jednotlivých senzorů.

cizojazyčně

Die Abschlussarbeit beschäftigt sich mit dem Gebrauch der Sensoren für bewegliche Roboter, die zur Feststellung für Menschen gefährliche, chemische und biologische Stoffe, eingesetzt werden. Außerdem wird hier auch die Frage vom Aufbau des sensorischen Subsystems angesprochen, das zur Feststellung gefährlicher Stoffe bestimmt ist. Dabei werden die Hauptfunktionsteile der einzelnen Sensoren beschrieben.

Dosažené výsledky česky

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt