Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hor392
Jméno Jan
Příjmení Horák
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh technologické hlavice na odběr vzorků
cizojazyčně The technological efector design on sampling
Abstrakt česky

cizojazyčně

Dosažené výsledky česky

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt