Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 54
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gab081
Jméno Tomáš
Příjmení Gabrhel
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh zařízení pro destrukci výbušných systémů
cizojazyčně The Mechanical Design of the Device for explosive Systems Destruction
Abstrakt česky

Destrukce výbušných systémů

cizojazyčně

Destruction of explosive systems

Dosažené výsledky česky

Zjištění zpětného rázu brokovnice, schopnost zařízení vystřelit až 7x za

sebou, tudíž robot může zneškodnit několik cílů najednou a díky dobré volbě munice bude schopen během mžiku otevřít jakékoli uzamčené dveře. Při závadě zbraně není problém výměny, použitá brokovnice Benelli M3T super se nachází ve výzbroji většiny policejních složek v ČR.

cizojazyčně

Shotgun recoil detection, the ability of equipment to shoot a 7x

themselves, so the robot can destroy several targets simultaneously and with a good selection of ammunition during a flash will be able to open any locked door. When failure is not a gun problem exchange, used shotguns Benelli M3T super is in service with most police forces in the country.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt