Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tom392
Jméno Jaroslav
Příjmení Tomáš
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Realizace efektoru s přísavkami pro PR ABB IRB 140
cizojazyčně Realization of a Vacuum Effector for the ABB IRB 140 Industrial Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá úpravou původního návrhu přísavkového efektoru (Chura, Z.: Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB), včetně tvorby výkresové dokumentace, a montáží tohoto efektoru. Dále je řešeno napojení ejektoru na řídicí systém robotu a je specifikováno vhodné nastavení ejektoru. Součástí práce jsou také funkční testy a příklad programování robotu s tímto efektorem prostřednictvím jednotky FlexPendant.

cizojazyčně

The thesis deals with modification of the original mechanical design of the vacuum effector (Chura, Z.: The Mechanical Design of Effector(s) for IRB140 ABB) and its assembly including design documentation. Moreover, connection between the ejector and the control system of the robot is solved. The thesis also contains functional tests and an example of programming the robot and its effector via FlexPendant unit.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byl upraven výchozí model a byla vytvořena výkresová dokumentace. Dále byl smontovaný efektor připojen na interface robotu. Ejektor umístěný na posledním rameni robotu byl připojen k řídicímu systému robotu. Také byly provedeny testy efektoru včetně jejich vyhodnocení.

cizojazyčně

According to the assignment, the original model was modified and the corresponding design documentation was created. The effector was connected to the interface of the robot and the ejector placed on the robot arm was connected to the control system of the robot. Furthermore, functional tests has been carried out and evaluated.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt