Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2010
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo szc015
Jméno Jiří
Příjmení Szczeponiec
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh a realizace výukového RTP pro PR ABB IRB 140 na UCR
cizojazyčně The Design and Realization of an Educational Robotized Technological Workplace for IR ABB IRB 140 on the Robotics Centre
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá návrhem výukového robotizovaného pracoviště pro manipulaci s objekty. V první fázi práce je provedena analýza robotizovaných pracovišť vhodných k realizaci na Centru robotiky. Na základě této analýzy jsou navrženy 3 varianty možného řešení pracoviště. Pomocí hodnotové analýzy dojde k výběru vhodné varianty pro realizaci, která je následně vypracována jak v softwaru RobotStudio, tak i v reálném prostředí.

cizojazyčně

This master thesis is dealing design of an educational robotized workplace for manipulation with objects. The analysis of robotized workplaces suitable for realization on the Robotics Centre is made in the first phase. Three variants of possible solutions of the workplace are designed on the basics of this analysis. The selection of the suitable variant for realization is made by value analysis. The selected variant is then processed in both RobotStudio software and in real conditions.

Dosažené výsledky česky

Bylo vytvořeno plně funkční robotizované pracoviště pro manipulaci s objekty. Průmyslový robot IRB 140 je schopen na pracovišti otevřít PET láhev či plechovku Pepsi a následně nápoj nalít do připravené sklenice.

cizojazyčně

The fully functional robotized workplace for manipulation with objects was created. The industrial robot IRB 140 is able to open a plastic bottle, or a can of Pepsi and subsequently to pour it into a prepared glass on that workplace.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt