Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 09. 2009
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sku077
Jméno Jan
Příjmení Škubal
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční řešení řízeného poháněného kola servisního robota
cizojazyčně Structural desing for control drive eheels with rescue service robots
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením řízeného čtyřkolového podvozku servisního robotu. Konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER. Konstrukční návrh je doplněn o potřebné výpočty v programech Ansys a MechSoft.

cizojazyčně

This thesis deals with structural solution of controlled four-wheel chassins of service robot. Our construction project was carried out in the form of 3D model Pro/Engineer. This construction project is completed with the necessary calculation in programs Ansys and MechSoft.

Dosažené výsledky česky

V první části je uveden rozbor koncepčního řešení podvozku servisního robota a rozbor řízení. V druhé je na základě zjištěných informací navržen silový rozbor, který nám působí na jednotlivé uzly a kontrola životnosti ložisek. Nakonec je provedena analýza vybraných částí.

cizojazyčně

The first part is devoted to analysis of structural solution of chassis of service robot and the analysis of ways of controle. Based on the gathered information the second part suggest the analysis of the power which influences particular knots and the controle of the surviable life of bearings. Finally we do the analysis of selected parts.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt