Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 09. 2009
Počet stran 91
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hav252
Jméno Jiří
Příjmení Havelka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače
cizojazyčně The Mechanical Design of a Mobile Water Disrupter Carrier
Abstrakt česky

Práce se zabývá návrhem dálkově ovládaného čtyřkolového nosiče vodního rozstřelovače pro pyrotechnické aplikace. Návrh je proveden s ohledem na nízké náklady výroby a provozu. V práci je obsažena analýza pyrotechnických prostředků s důrazem na vodní rozstřelovače, návrh alternativ konstrukčního řešení nosiče a popis vypracované alternativy. Součástí práce je výpočtová dokumentace, 3D model mobilního nosiče (Pro/Engineer) a výkresy konstrukčního řešení.

cizojazyčně

The thesis is aimed on the mechanical design of a remotely controlled four-wheeled water disrupter carrier for Explosive Ordnance Disposal (EOD) application. The carrier is designed for low manufacture and maintenance costs. The thesis contains an analysis of the EOD devices targeted on the water disrupters, a design of the alternative solutions and a description of the elaborated solution. Calculations, 3D model of the mobile carrier (Pro/Engineer) and drawings are involved in the thesis.

Dosažené výsledky česky

Navržený mobilní nosič je určen pro převoz vodního rozstřelovače a jeho polohování vůči objektu rozstřelu. Konstrukce je zaměřena na nízké výrobní náklady, při zachování potřebné funkčnosti. Mobilní nosič je řízen diferenciálně, podobně jako pásová vozidla. Zařízení má hmotnost 18 kg, nosnost maximálně 2,5 kg na naklápěcím rameni, nosnost přídavných zařízení na krytu podvozku je 8 kg. Rozměry zařízení jsou 515 x 511 x 150 mm. Mobilní nosič umožňuje operovat v nízkých prostorách, například pod podvozky automobilů.

cizojazyčně

The mobile carrier is designed for transporting and positioning of the water disrupter toward the object of disrupting. The design is aimed to lower the manufacture costs without decreasing the operability. The mobile carrier is differential controlled, likewise the tracked vehicles. The devices weights 18 kg, the load capacity of the tilt arm is 2.5 kg (8 kg on the chassis). The dimensions are 515 x 511 x 150 mm. The carrier can operate in low profile areas.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt