Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 75
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chu060
Jméno Zdeněk
Příjmení Chura
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB
cizojazyčně The Mechanical Design of Effector(s) for IRB140 ABB
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem efektorů pro roboty ABB IRB 140. V obsahu práce jsou navrženy dva efektory s využitím především pneumatických prvků. Na katedře robototechniky je záměrem tyto efektory vyrobit a nainstalovat na připravované pracoviště. Obsahem práce je proto i kompletní výkresová dokumentace, cenové kalkulace a bezpečnostní pokyny pro užívání efektorů.

cizojazyčně

Thesis is dealing with design of effectors for ABB IRB 140 robot. Content of this thesis is design of two effectors by using mostly pneumatic components. These effectors are meant to be manufactured and installed in the Department of robototechnics. Therefore this thesis includes also the complete design documentation, financial calculations and instructions for a safety use of effectors.

Dosažené výsledky česky

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt