Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 98
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ehl006
Jméno Pavel
Příjmení Ehl
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Řízení manipulátoru
cizojazyčně Control of the Robotics Manipulator
Abstrakt česky

Provést návrh řídicího systému pro manipulátor. Pro manipulátor je nutné provést návrh a realizaci napájecího zdroje, mechanických koncových dorazů a koncových spínačů. Dále provést návrh řídicího programu pro ovládání jednotlivých os a základní interpolace.

cizojazyčně

Make a plan of driving system for manipulator. For manipulator is needed to make a plan and realization of power supply, mechanic end stops and limit switches. Next step is to create a plan of driving software for driving individual axes and basic interpolation.

Dosažené výsledky česky

Byl navržen komplexní řídicí systém pro manipulátor s jednotkami EPOS. Byl realizován napájecí zdroj, mechanické dorazy a koncové spínače pro použitý manipulátor. Dále byla provedena kompletní elektroinstalace manipulátoru. Práce je doplněna řídicím programem pro manipulátor, který obsahuje jak řízení jednotlivých os, tak i komplexní řízení koncového bodu včetně interpolace a možnosti ukládání a načítání programů manipulátoru na disk PC.

cizojazyčně

Complex control system has been created for manipulator with EPOS control units. Also has been realized a power supply unit, mechanic end stops and limit switches for used manipulator. As next step has been done complete wiring system of manipulator. Thesis contains control software for driving manipulator, which contains controlling of axes and complex driving of end point with interpolation, saving and loading old programs from disk in PC.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt