Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 60
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hor392
Jméno Jan
Příjmení Horák
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh pásového podvozku pro větší nosnost
cizojazyčně The construction design of belt chassis for higher loads
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem pásového podvozku s vyšší nosností a schopností překonávat schody. V první části je uveden přehled využití pásových podvozků pro různé aplikace. V druhé části byl proveden návrh hydraulických pohonů, rámu a dalších nezbytných částí.

cizojazyčně

This thesis is about design of belt chassis for higher loads with ability pass over stairs. In the second part of thesis are designed hydraulics motors, frame and other necessary parts for belt chassis.

Dosažené výsledky česky

Z výběru dvou variant řešení byla zvolena optimální varianta. Byl spočítán potřebný výkon pohonů, navrženy hydromotory, hydrogenerátor, spalovací motor a další nezbytné části. Byl vytvořen 3D model podvozku a sestavný výkres.

cizojazyčně

From two variants was chosen optional variant. Power for engines was computed and designed hydraulics motors, hydraulics pump, engine and other necessary parts. 3D model of the belt chassis was created in program Pro Engineer.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt