Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sab045
Jméno Jiří
Příjmení Šablatura
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh hlavy na mobilní roboty s více stupni volnosti pro monitorování okolí
cizojazyčně The Construction Design of Head on Mobile Robots with More DOF for Surroundings
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího modulu, který je určen jako nástavba pro mobilní roboty. Tento mechanismus je určen pro monitorování okolí a hlavně pro sběr 3D dat pomocí dvou kamer. Vlastní konstrukční návrh je proveden ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER a je doplněn o potřebné výpočty.

cizojazyčně

The thetis is dealing the construction design of monitoring modul for mobile robot. This mechanical is for surroundings and for collecting 3D dates with the help two cameras. Head on Mobile Robots with More DOF for Surroundings. Construction design is finish in 3D model in Pro/ENGINEER and it is comlete with nesessary calculations.

Dosažené výsledky česky

Jednoduchá konstrukce, která slouží k monitorování okolí je vytvořena jako modul pro libovolný mobilní robot. Modul má hmotnost do 10 kg a rozměry do 600 x 600 x 750 mm. Monitorovací „hlava“ s kamerami se může neomezeně otáčet kolem vertikální osy modulu (osa z) a k automatickému vyrovnávání do vodorovné polohy využívá hmotnosti části své konstrukce a to až do náklonu 45°.

cizojazyčně

Design has a simple construction, which is made for monitoring of surroundings, is created as a module, and can be installed to any mobile robot. The weight of the module is less than 10 kg, and dimensions are up to 600 x 600 x 750 mm. Monitoring „head“ with cameras is able to rotate around vertical axis (z-axis) without any stint, and to do automatic stabilisation to the horizontal position uses the weight of some parts of the construction, with maximum tilt of 45°.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt