Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 22. 05. 2009
Počet stran 38
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sam092
Jméno Ondřej
Příjmení Samák
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh rámu čtyřkolového podvozku
cizojazyčně The Construction Design of the Frame of Fourwheel Chassis
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením rámu čtyřkolového podvozku pro větší zatížení se všesměrovými koly. V úvodu jsou uvedeny dostupné technologie. Na základě srovnání několika variant je pomocí hodnotové analýzy vybrána nejvhodnější varianta. Která je pak dále rozvedena a rozpracována jako detailnější studie.

cizojazyčně

Baccalaureate work with deals with constructional solving frame fourwheel undercarriage for major load with omnidirectional wheels. V introduction are mentioned moderate technology. Pursuant to juxtaposition several variants is by the help of value increment analyses choice optimal variant. Which is then further divorced and in course of manufacture like intimate study.

Dosažené výsledky česky

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt