Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 95
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cil007
Jméno Vít
Příjmení Cileček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Michal Kaválek
 
Název práce česky Konstrukční návrh nástěnného motorizovaného polohovadla
cizojazyčně The mechanical design of wall-mounted motorized positioning device
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem motorizovaného držáku se systémem polohování pro nástěnné monitory. V úvodu diplomové práce je proveden celkový přehled produktů, které se pro tuto oblast vyrábějí. Další částí je rozpracování jednotlivých variant řešení a výběr nejvhodnější varianty. Varianta je dále konstrukčně zpracována v systému Pro Engineer ® a pomocí analýz optimalizována a kontrolována. Výstupem práce jsou

provedené analýzy a výkresová dokumentace.

cizojazyčně

Thesis deal with the mechanical design of a wall-mounted motorized positioning device for monitors. In introduction of thesis is background research of products which are in shop. Next part is proposal of four alternative solution. After proposal of alternative is choose optimal solution, which is process to project form. Solution is analysed of system ProEngineer ®. Output of the thesis are analysis and drawing documentary.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků firmy Bang & Olufsen byla navržena konstrukce nástěnného motorizovaného držáku pro polohování různých typů televizoru do hmotnosti 45 kg.

cizojazyčně

The mechanical design of wall-mounted motorized positioning device for Bang & Olufsen company is completed for TV of mass 45kg.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt