Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 25. 05. 2005
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo spa075
Jméno Petr
Příjmení Špaček
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Projekt robotizovaného technologického pracoviště pro kontrolu elektronických modulů
cizojazyčně Project of the robotized technological workplace for testing of electronic modules
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotizovaného pracoviště pro kontrolu elektronických modulů. V úvodu je zpracován současný stav kontroly elektronických modulů v průmyslu. Dále je zvolen příslušný elektronický modul pro další zpracování, je jím pevný disk počítače. Jsou vypracovány varianty možného řešení robotizovaného pracoviště. Nejvýhodnější varianta je zpracována. Další část práce řeší konkrétní hlavici robotu pro uchopovaní pevných disků, je zde podrobně rozepsán postup návrhu a konkrétní pevnostní výpočty.

cizojazyčně

The thesis deal with design of robotized technological workplace for testing of electronic modules. In introduction is work about present situation of control of electronic modules in industry. In next state of thesis is electronic module for additional elaboration get onto. This module is a hard disk of personal computer. They are elaborated variant of robotized technological workplace. The best variant was chosen and elaborated. After that is design concept of robotic hand for chosen module (hard disk). In that state is structural computations for selected part that is critically stressed.

Dosažené výsledky česky

Podařilo se dosáhno tohoto obsahu práce. V první části je analýza současného stavu kontroly elektronických modulů, dále je v práci řešeno konkrétní pracoviště na kontroly pevných disků počítače. A na závěr je vyřešena hlavice robotu na uchopování a manipulaci s pevnými disky včetně pevnostních výpočtů.

cizojazyčně

In work was achieve this objective. In first part is an analysis about present status of testing of the electronic module. At next is solution of technological workplace for testing of hard disk. And third part of the work is solution of the robotic hand for hard disk moving with structural computations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt