Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pok066
Jméno Kamil
Příjmení Pohludka
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Manipulace s tyčovým materiálem větších délek
cizojazyčně Manipulation with rodding material of bigger lenght
Abstrakt česky

V bakalářské práci jsem provedl analýzu tří variant řešení pracoviště. Vybral optimální variantu a tu dále rozpracoval. Dále jsem provedl rozbor možností realizace chapadla pro trubky a jednu variantu konstrukčně rozpracoval.

cizojazyčně

In this bachelor work, I made analysis of three variants of workplace. I choose the optimal one and this further develop. After this I analysed possibility of realization efector for manipulation with pipe and one variant constructionaly develop.

Dosažené výsledky česky

Podařilo se mi navrhnout pracoviště, které splňuje nároky požadavkového listu. Pro tohle pracoviště jsem navrhnul chapadlo, které je konstrukčně jednoduché a tudíž i levné výroby.

cizojazyčně

I designed the workplace, which fulfil pretensions of requierements sheet. For this workplace I designed efector, which is constructionaly simple and for this, his manufacture is cheap.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt