Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran 70
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo gvo004
Jméno Petr
Příjmení Gvozď
Tituly
e-mail
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh horní končetiny dvounohého kráčejícího robotu
cizojazyčně Der technischer Entwurf oberes Glied zweibeinig schreitend Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem horní končetiny dvounohého kráčejícího robotu. Nejprve je uvedeno několik příkladů existujících konstrukcí, nalezených na internetových stránkách. Dále bylo provedeno několik návrhů možných kinematických struktur a následně zhodnocení jejich výhod a nevýhod pro konkrétní řešení. Z těchto návrhů pak byl vybrána konkrétní varianta. Ta byla podrobně popsána a propočítána. V závěru jsou popsány výhody a nevýhody konstrukce a doporučení pro další rozšíření práce.

cizojazyčně

Die Diplomarbeit betreibt sich dem technischer Entwurf oberes Glied zweibeinig schreitend Robot. Zuerst ist gebracht einige Beispiel bestehender Konstruktionen, die sich an Internet Seiten befinden. Weiter war einige Anträge der möglicher kinematischer Aufbaus durchgeführt und nachfolgend Bewertung ihren Vorteile und Nachteile für die konkret Lösung. Dann war von diesen Offert nach Verweises mit Leiter der Diplomarbeiten die konkrete Variante erkoren. Die war ausführlich beschrieben und kalkulieren. In Epilogs sind beschrieben Vorteile und Nachteile die Konstruktion und Empfehlung für weitere Verzweigung der Arbeit.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je návrh konstrukce s pěti stupni volnosti. Jednotlivé stupně jsou poháněné pneumatickými umělými svaly od firmy Festo a jedním elektropohonem od firmy Maxon. Konstrukce váží 9 kg a její rozměry se blíží konstrukci lidské paže. Struktura umožňuje připojení konstrukce ruky pomocí připojovacího interfejsu. Zařízení je určeno do vnitřního prostředí nemocnic nebo domácnosti jako pomocník invalidním osobám.

cizojazyčně

Das Ergebnis die Diplomarbeiten ist der Antrag die Konstruktion mit fünf Freiheitsgard. Die einzelne Stufen sind mit den pneumatischen künstlichen Muskeln von die Firma Festo und einer Elektroantrieb von die Firma Maxon angetriebene. Die Konstruktion wiegt 9 kg und ihre Maße naht der Konstruktion den menschliche Oberarm. Die Struktur ermöglicht den Zugang die Konstruktion die Hand mittels die Anschlußinterface. Die Anlage ist in der innerer Umgebung Krankenhaus oder Häuser als Helfer invalide Personen bestimmt.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt