Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová
 
Datum odevzdání 24. 05. 2004
Počet stran
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo kli126
Jméno Jakub
Příjmení Klimeš
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro monitoring v městském prostředí
cizojazyčně
Abstrakt česky

cizojazyčně

Dosažené výsledky česky

cizojazyčně

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt