Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 24. 05. 2007
Počet stran 33
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pta047
Jméno Filip
Příjmení Ptáček
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Konstrukční návrh technologické hlavice pro rozbrušování různých materiálů
cizojazyčně Construction design of technological effector determined for grinding different materials
Abstrakt česky

Bakalářská práce je zaměřena na návrh technologické hlavice pro provádění rozbrušování různých materiálů při provádění zásahů servisními roboty. Navržená technologická hlavice bude představovat samostatný modul, který lze upevnit ke kloubovému ramenu servisního robotu podobně jako běžný efektor.

cizojazyčně

Bachelor work is dealing with construction design of technological efector determined for grinding different materials at interventions by service robots. Designed technological effector will make up independent module, which will be fastened to arm of robot.

Dosažené výsledky česky

Navržená technologická hlavice se skládá z úhlové brusky Makita BGA 452 a orientačního ústrojí. Orientační ústrojí umožňuje 2? volnosti ( 2 rotace ± 90? ). Celková hmotnost je . Technologická hlavice je určena především pro připojení na servisního robot s omezeným orientačním ústrojím a s vyšší nosností například servisní robot hydraulickou manipulační nástavbou.

cizojazyčně

Designed technological effector is consisted of angle grinder Makita BGA 452 and orientation device. It has 2 degrees of freedom and total mass .

Technological efector is especially determined to attachment on service robot with limited orientation device. And with higher maximum load for example service robot with hydraulic arm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt