Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 28. 05. 2007
Počet stran 44
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ehl006
Jméno Pavel
Příjmení Ehl
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Ladislav Kárník, CSc.
 
Název práce česky Modulární konstrukce rámů servisních robotů
cizojazyčně Frames modular construction of service robots
Abstrakt česky

Vytvořit databázi 3D modelů součástí, ze kterých bude možno v krátkém čase složit rám pro servisního robota. Databáze by měla obsahovat množství nosných profilů a spojovacích prvků pro spojení těchto profilů. Při tvorbě modelů použít funkci Family Table CAD systému Pro/Engineer.

cizojazyčně

Create database models of parts from which is possible complete a frames of service robot quickly. Database will contain many bearing profile and components for their connecting. For creating this database will use Family table function of CAD system Pro/Engineer.

Dosažené výsledky česky

Je vytvořena databáze 3D modelů součástí v systému Pro/Engineer, která obsahuje konstrukční profily a prvky pro jejich spojování. Dále je vytvořeno několik vzorových hotových rámů, které je možno snadno upravit dle potřeby. S použitím databáze se významně snižuje spotřeba času na konstrukci rámů servisních robotů.

cizojazyčně

It`s been creating database models of parts in system Pro/Engineer, which contains constructing profiles and a parts for their connecting. There are created some exemplary frames, which is easy modify. Using database lowers consumption of time for constructing frames for service robots.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt