Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tom507
Jméno Lukáš
Příjmení Tomek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh modulu kola mobilního podvozku
cizojazyčně Design of the Wheel Module of the Mobile Chassis
Abstrakt česky

Ukolem této práce je návrh modulu kola mobilního podvozku pro pohyb robotu o hmotnosti 300Kg, v ruzných teréních podmínkách. Soucástí návrhu je zpracování variant rešení s výběrem optimální varianty, základní návrhové a pevnostní výpočty vybraných konstrukčních prvků a 3D model celé sestavy v CAD systému Pro/Engineer.

cizojazyčně

The task of the thesis is a design of the wheel module of the mobile chassis for moving robot about weight 300Kg, in different landscape conditions. The concept includes is process a variant solution with the choice of the optima one, basic design and strength calculations ofthe chosen construcitonal components and a 3D model of the whole design in CAD Pro/Engineer.

Dosažené výsledky česky

Navržený konstrukcní blok kola. Poháněný bezkartáčovým DC motorem, brzdeň bezpečnostní brzdou DC. Montovatelný na roborty vyšších hmotností.

cizojazyčně

Design constructional of the wheel block. Driven brushless DC motor, breaked safe break DC. Mount on robot higher weight.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt