Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.  

 

Status:profesor
Na katedře do roku: 2015
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/ska60

Další osobní informace

Narozen 1940 v Kroměříži, absolvent strojní fakulty ČVUT Praha, přednáší na strojní fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde je také vedoucím katedry robototechniky.

Přednášky k problematice metodiky navrhování a otázkám konstruování průmyslových robotů zahájil od r. 1984.

V roce 1989 zložil katedru robototechniky a byl jmenován jejím vedoucím. Koncipoval jako garant obory Robototechnologie, později Výrobní systémy s průmyslovými roboty. Katedra byla dobudována i materiálně - vzniklo dobře vybavené Centrum robototechniky a počítačové učebny určené pro rozvoj oboru.

Ve výzkumu vedl kolektiv spolupracovníků pro řešení problémů robototechniky, v posledních letech v rámci grantových projektů GAČR a FR VŠ.

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikacePALKO, A., SMRČEK, J., SKAŘUPA, J., TULEJA, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8. (2010 - monografie)

publikaceNOVÁK, P., MOSTÝN, V., SKAŘUPA, J., BABJAK, J. C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471. (2008 - Článek v domácím časopise)

publikaceSKAŘUPA, J., NOVÁK, P., MOSTÝN, V. Systém detekce provozních podmínek : roční zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla, etapa 3. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 23 s. (2008 - výzkumná zpráva)

publikaceNOVÁK, P., MOSTÝN, V., SKAŘUPA, J., BABJAK, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392. (2008 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceSKAŘUPA, J., NOVÁK, P., MOSTÝN, V. Systém detekce provozních podmínek : roční zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla. Etapa 2. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 36 s. (2007 - výzkumná zpráva)

publikaceMOSTÝN, V., SKAŘUPA, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393. (2007 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceSKAŘUPA, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0. (2007 - učebnice, skriptum)

publikaceSKAŘUPA, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0. (2007 - učebnice, skriptum)

publikaceSKAŘUPA, J., GVOZĎ, P. Analyse and assignment for development invasion robot for pipe systems. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 435-441. ISSN 1335-2393. (2006 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceSKAŘUPA, J. Robotics and mechatronics ISC FME. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 5-8. ISBN 80-248-0905-2. (2005 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

Zobrazit kompletní přehled publikací (84 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt