Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Daniel Polák, Ph.D.

Ing. Daniel Polák, Ph.D.  

 

Status:interní doktorand
Na katedře do roku: 2009
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/pol010

Publikační činnost

publikaceBABJAK, J., KOT, T., POLÁK, D. Control System of the Rescue and Fire Extingusihing Robot Hardy. Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering. 2013. ISSN 2067-3809. (2013 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKOPEC, P., STUDÉNKA, M., POLÁK, D. Využitelnost vodíkových systémů v konstrukcích mobilních zařízení robotického typu. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. 2013, roč. I, č. 2, ISSN 1805-7845. (2013 - Článek v domácím časopise)

publikacePOLÁK, D. Application of parallel structures in service robots with sneaking movement. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-24. ISBN 978-80-227-2849-2. (2008 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

Zobrazit kompletní přehled publikací (3 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt