Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn  profil

Zástupce vedoucího katedry

Status:profesor
Telefon:+420 597 324 257
Kancelář: A738 (budova A - rektorát, 7. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/mos50

Aktuální výuka

Podle rozvrhu dnes prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn nic nevyučuje.

Pedagogická činnost

Další osobní informace

Narozen 1955 v Přílepicích, aboslvent fakulty strojní a elektrotechnické VŠB-TU Ostrava.

Po absolvování vysoké školy pracoval osm let jako projektant na Hutním projektu Ostrava v oddělení elektro a specializoval se na oblast řízení technologických celků.

V roce 1987 nastupuje na strojní fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava nejprve jako samostatný vědecký pracovník a později se stává odborným asistentem na nově vzniklé katedře robototechniky.

Ve své současné práci se zaměřuje na oblast mechatroniky, modelování systémů robotů a jejich řízení.

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikaceKRYS, V., GALA, M., KOT, T., MOSTÝN, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287. (2015 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKRYS, V., BOBOVSKÝ, Z., KOT, T., MOSTÝN, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272. (2015 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceBOBOVSKÝ, Z., KRYS, V., KOT, T., MOSTÝN, V. Velocity Characteristics of Movement of Chassis with Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 263-267. (2015 - Článek v zahraničním časopise)

publikace ve WoS a ScopusDOLEJŠÍ, P., KRYS, V., MOSTÝN, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328. DOI: 10.1109/SAMI.2015.7061897.  Scopus   WoS  (2015 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceNOVÁK, P., BABJAK, J., KOT, T., MOSTÝN, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. In Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014). 2014. pp. 261-265. ISBN 975-5-906555-74-8. (2014 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceNOVÁK, P., BABJAK, J., KOT, T., MOSTÝN, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612. (2014 - Článek v zahraničním časopise)

publikace ve ScopusKRYS, V., MOSTÝN, V., KOT, T. The Synthesis and Testing of a Shaped Wheel for Stairs Climbing Robot. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 178-185. ISBN 978-3-03835-111-5. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.178.  Scopus  (2014 - Článek v zahraničním časopise)

publikace ve WoS a ScopusKOT, T., KRYS, V., MOSTÝN, V., NOVÁK, P. Control System of a Mobile Robot Manipulator. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 2014. pp 258-263. ISBN 978-1-47-993528-4. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843608.  Scopus   WoS  (2014 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceDOSTÁL, V., BUŠOV, S., MOSTÝN, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013). Paris : ART ET Metiérs 2013, pp. 551-560. ISBN 978-0-9551218-2-1. (2013 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikace ve WoS a ScopusNOVÁK, P., MOSTÝN, V., KOT, T., KRYS, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.332.154.  Scopus   WoS  (2013 - Článek v zahraničním časopise)

Zobrazit kompletní přehled publikací (112 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt