Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Milan Mihola, Ph.D.

Ing. Milan Mihola, Ph.D.  profil

 

Status:odborný asistent
Telefon:+420 597 325 445
Kancelář: NK330 (budova NK - nová knihovna, 3. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/mih03

Aktuální výuka

Podle rozvrhu dnes Ing. Milan Mihola, Ph.D. nic nevyučuje.

Pedagogická činnost

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikace ve ScopusKOT, T., MIHOLA, M., BABJAK, J., NOVÁK, P. Gripper with Precisely Adjustable Gripping Force. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. In Proceedings of the 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. In Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference, ICCC 2017. 2017. pp. 555-559. ISBN : 978-1-5090-4862-5. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970462.  Scopus  (2017 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikace ve WoS a ScopusOLIVKA, P., MIHOLA, M., NOVÁK, P., KOT, T. The 3D Laser Range Finder Design for the Navigation and Mapping for the Coal Mine Robot. In 17th IEEE International Carpathian Control Conference, ICCC 2016. 2016. pp. 533-538. ISBN 978-146738606-7. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2016.7501155.  Scopus   WoS  (2016 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikace s IFOLIVKA, P., MIHOLA, M., NOVÁK, P., KOT, T. The Design of 3D Laser Range Finder for Robot Navigation and Mapping in Industrial Environment with Point Clouds Preprocessing. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2016. 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9991, Springer. pp. 371-383. DOI: 10.1007/978-3-319-47605-6_30.  Scopus   WoS   Impact Factor  (2016 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikace ve ScopusKOCICH, R., KUNČICKÁ, L., MIHOLA, M. Numerical and experimental analysis of twist channel angular pressing (TCAP) as a SPD process. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. 2013. DOI: 10.1016/j.msea.2012.11.047.  Scopus  (2013 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceNOVÁK, P., KRYS, V., MIHOLA, M. Verification of a displacement of the mobile robot hercules manipulation subsystem. In Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. Brno : University of Defence, 2011. pp. 933-940. ISBN 978-80-7231-787-5. (2011 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikace ve ScopusKOCICH, R., FIALA, J., SZURMAN, I., MIHOLA, M. Twist-channel angular pressing: effect of the strain path on grain refinement and mechanical properties of copper. Journal of Materials Science. 2011, roč. 46, č. 24, s. 7865-7876. ISSN 0022-2461. DOI: 10.1007/s10853-011-5768-1.  Scopus  (2011 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceMIHOLA, M. Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu : disertační práce. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011. 139 s. (2011 - disertační práce)

publikaceKRYS, V., KOT, T., BABJAK, J., MIHOLA, M. The HERCULES Mobile Robot Manipulator. In 11th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. Ostrava : Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. (2010 - příspěvek na domácí konferenci nebo semináři)

publikaceKRYS, V., MIHOLA, M., NOVÁK, P. Manipulation subsystem of HERCULES mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 221-229. ISSN 1210–0471. (2010 - Článek v domácím časopise)

publikaceMACHÁČKOVÁ, A., KOCICH, R., KLEČKOVÁ, Z., MIHOLA, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938 (2009 - Článek v zahraničním časopise)

Zobrazit kompletní přehled publikací (13 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt