Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.  profil

 

Status:docent
Telefon:+420 597 325 403
Kancelář: A925 (budova A - rektorát, 9. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/kon35

Aktuální výuka

Podle rozvrhu již dnes doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. nic vyučovat nebude.

Pedagogická činnost

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikaceKONEČNÝ, Z., ŠIROKÝ, P., KRYS, V., KOT, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299. (2015 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKONEČNÝ, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482. (2015 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKUMIČÁKOVÁ, D., KONEČNÝ, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205. (2014 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceCICHÝ, Z., KONEČNÝ, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172. (2009 - Článek v domácím časopise)

publikaceKONEČNÝ, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1. (2009 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceKONEČNÝ, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s. (2009 - habilitační práce)

publikaceKONEČNÝ, Z., MOSTÝN, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393. (2008 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKONEČNÝ, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010. (2007 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKONEČNÝ, Z., KRYS, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8. (2007 - učebnice, skriptum)

publikaceKONEČNÝ, Z., MIHOLA, M. Vývoj multifunkční světelné jednotky : dílčí zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla. Etapa 1. Analýza nových světelných funkcí AFS vývoj komponentů světelného systému. 2006. (2006 - výzkumná zpráva)

Zobrazit kompletní přehled publikací (46 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt