Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.  profil

 

Status:docent
Telefon:+420 597 325 403
Kancelář: A925 (budova A - rektorát, 9. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/kon35

Pedagogická činnost

Vedení doktorandů

Publikační činnost - 10 nejnovějších publikací

publikaceKonečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.

publikaceKonečný, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482.

publikaceKumičáková, D., Konečný, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205.

publikaceCichý, Z., Konečný, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172.

publikaceKonečný, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1.

publikaceKonečný, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s.

publikaceKonečný, Z., Mostýn, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393.

publikaceKonečný, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010.

publikaceKonečný, Z., Krys, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8.

publikaceKonečný, Z. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In Konference BELCOM\' 06, Spolupráce univerzi při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů, Praha 2006. Praha : ČVUT Praha, 2006. s. 36. ISBN 80-239-6601-4.

Zobrazit kompletní přehled publikací (45 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt