Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Ing. Ladislav Kárník, CSc.  profil

 

Status:odborný asistent
Telefon:+420 597 324 123
Kancelář: A739 (budova A - rektorát, 7. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/kar54

Aktuální výuka

Podle rozvrhu dnes Ing. Ladislav Kárník, CSc. nic nevyučuje.

Pedagogická činnost

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikaceKÁRNÍK, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482 (2013 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKÁRNÍK, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938. (2012 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceSMRČEK, J., KÁRNÍK, L., BOBOVSKÝ, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7. (2011 - monografie)

publikaceSMRČEK, J., KÁRNÍK, L., BOBOVSKÝ, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4. (2011 - monografie)

publikaceKÁRNÍK, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938. (2011 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceKÁRNÍK, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010. (2010 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceKÁRNÍK, L., STUDÉNKA, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010. (2010 - příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři)

publikaceKÁRNÍK, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471. (2010 - Článek v domácím časopise)

publikaceKÁRNÍK, L., STUDÉNKA, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471. (2010 - Článek v domácím časopise)

publikaceKÁRNÍK, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53. (2010 - Článek v zahraničním časopise)

Zobrazit kompletní přehled publikací (153 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt