Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Ing. Jan Burkovič, Ph.D.  

 

Status:odborný asistent
Na katedře do roku: 2011
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/bur43

Další osobní informace

Narozen 1946 v Plesné. Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu strojní, obor strojírenská technologie absolvoval v roce 1970.

Po absolvování školy spolupracoval se strojní fakultou VŠB při zadávání diplomových prací i při externí výuce. Od roku 1993 pracuje na katedře robototechniky jako odborný asistent. Je zaměřen na praktické aplikace poznatků vědy a techniky z oboru robotizace a jejich využívání při navrhování robotizovaných technologických pracovišť, řešení projektů výrobních systémů a otázek souvisejících s projektovou přípravou, realizací staveb a provozem zařízení.

Při své práci využívá poznatků ze studia problematiky a dlouholetých praktických zkušeností z projektování a realizace robotizovaných technologických výrobních systémů, které navrhoval a prováděl autorský dozor jako vedoucí projektant a garant robotizace, za svého působení na Hutním projektu Ostrava.

Publikační činnost - nejnovější publikace

publikaceBURKOVIČ, J. Řízení projektu. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010. 143 s. ISBN 978-80-248-2311-9. (2010 - učebnice, skriptum)

publikaceBURKOVIČ, J., BABJAK, J. Výroba, provoz a zkoušení PR. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-248-2127-6. (2009 - učebnice, skriptum)

publikaceJANDAČKA, P., HLAVÁČ, L., UHLÁŘ, R., BURKOVIČ, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471. (2009 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceBURKOVIČ, J. Navrhování robotizovaných montážních linek. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 163 s. ISBN 978-80-24-1869-6. (2008 - učebnice, skriptum)

publikaceBURKOVIČ, J., KOT, T. Parting and Shaping of Light-Walled Sections. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 21-26. ISSN 1210–0471. (2008 - Článek v domácím časopise)

publikaceBURKOVIČ, J., KOT, T. Technological Solution of Thin-Walled Sections Parting and Shaping. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2-A, pp. 121-126. ISSN 1335-2393. (2008 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceBURKOVIČ, J., KOT, T. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, roč. LIII, Mechanical series, č. 1, s. 15-21. ISSN 1210–0471. (2007 - Článek v domácím časopise)

publikaceBURKOVIČ, J. Robotized Production Cells for ARC Welding. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 15-21. ISSN 1210–0471. (2007 - Článek v domácím časopise)

publikaceBURKOVIČ, J. Project Control of the Production System With IR. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 41-44. ISSN 1335-2393. (2007 - Článek v zahraničním časopise)

publikaceBURKOVIČ, J. Servise Robots for Meitenance of Greneery. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 45-48. ISSN 1335-2393. (2007 - Článek v zahraničním časopise)

Zobrazit kompletní přehled publikací (42 celkem)

© Katedra robotiky 2008-2015, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt