Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Učebny a laboratoře katedry

Katedra robotiky svým studentům pro výuku a samostatnou práci poskytuje dvě moderní počítačové učebny (D122 a D123) a specializované Centrum robotiky obsahující přednáškovou místnost, další počítačovou učebnu a praktická pracoviště.

Počítačové učebny D122 a D123

Obě učebny jsou umístěny v přízemí koncové části budovy D.

fotografie učebny D122

Učebna D122

 

 

 

fotografie učebny D123

Učebna D123

mapa umístění učeben

Na těchto klimatizovaných počítačových učebnách probíhá výuka předmětů vyžadujících od studentů aktivní využívání počítačů, tedy cvičení (ale i přednášky) z předmětů CAD, Visual Basic, Semestrální projekt, Řídicí systémy servisních robotů, Zpracování a analýza obrazu atd.

Mimo probíhající výuku je možno učebny využít pro vypracovávání projektů a jiné činnosti související s výukou.

Vybavení učeben:

 • 19 výkonných moderních osobních počítačů (9 na D122, 10 na D123).

Telefonní čísla:

 • D122: 5441
 • D123: 5439

Centrum robotiky

Prohlédněte si Centrum robotiky: fotografie | interaktivní prohlídky (3D) | video ukázky

Koncem roku 2009 byly na Centru robotiky dokončovány velké změny ve spojitosti s vytvářením pracovišť pro výuku řízení nově zakoupených moderních průmyslových robotů ABB IRB140 (3 kusy) a Mitsubishi RV2-AJ (2 kusy). Fotografie z průběhu celého roku si můžete prohlédnout v galerii Centrum robotiky 2009. V roce 2012 pak byly roboty ABB vybaveny i dopravníkem umožňujícím řešení úloh vyžadujících spolupráci více robotů. Na podzim 2012 bylo poté vytvořeno nové pracoviště pro robot ABB IRB360 FlexPicker. Současný stav je zachycen v galerii Centrum robotiky 2012.

(Roboty IRB140 byly pořízeny s finanční podporou projektu FRVŠ 1232/2009 – Laboratoř průmyslových robotů.)

Centrum robotiky se nachází v prostorech kolejí VŠB-TU Ostrava v budově staré menzy (vchod vedle posilovny).

fotografie centra robotiky

Výuka automatizace technol. procesů
s využitím stavebnice FisherTechnik

 

fotografie centra robotiky

Programování robotů ABB IRB140

 

fotografie centra robotiky

Pracoviště řízení krokových motorů

 

fotografie centra robotiky

Aplikace tenzometrů
na rameno robota APR20

 

fotografie centra robotiky

Studenti oslavující vykonání
státní závěrečné zkoušky

mapa umístění centra robotiky

Centrum robotiky slouží k výuce studentů, tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací, vědecké a odborné činnosti pracovníků katedry, školení odborné veřejnosti a rozvoji robotiky všeobecně.

Označení učeben:

 • UCR (KaMT29a) - přednášková místnost v zadní části Centra robotiky
 • LCR (KaMT29) - laboratoře Centra robotiky

Centrum se skládá z několika separovaných prostor:

 • Moderní přednášková audiovizuální učebna (izolovaná od pracovišť).
 • Počítačová učebna pro vedení cvičení, umístěná v prostoru pracovišť a umožňující přímý vizuální kontakt s roboty.
 • Pracoviště experimentálních metod (drobná servisní robotika).
 • Několik pracovišť průmyslových robotů.
 • Pracoviště s řídicími systémy (PLC, IPC).
 • Uzavřené pracoviště pro samostatnou činnost sudentů na svých projektech a závěrečných pracech (počítače, malá elektro-strojní dílna).
 • Zámečnická dílna sloužící pro fyzickou realizaci projektů.

Vybavení centra:

 • osobní počítače (kancelářské), průmyslové PC, distribuované ŘS, PLC, laboratorní pracoviště FESTO, WIFI,
 • průmyslové roboty: 1x ABB IRB360 FlexPicker, 3x ABB IRB140, 2x Mitsubishi RV2-AJ , OJ-10, PROB-20, portálový PR AZP, 2 německé roboty VW,
 • 2 školní anglické roboty RTX UMI,
 • školní roboty Buran a BUR&NOS - produkty katedry,
 • několik mobilních robotů vlastní výroby,
 • speciální senzory pro mobilní robotiku.

Telefonní číslo:

V audiovizuální učebně Centra robotiky probíhají rovněž státní závěrečné zkoušky studentů katedry, což přináší výhodu v podobě většího soukromí a možnosti soustředění v porovnání se zkouškami v učebnách na frekventovaných budovách D nebo K.

další fotografie | interaktivní prohlídky (3D) | video ukázky

fotografie centra robotiky
Pracoviště v zadní části
Centra robotiky
fotografie centra robotiky
Celkový pohled na přední část
Centra robotiky
fotografie centra robotiky
Tři nová pracoviště s roboty ABB

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt