Department of Robotics 

login

Master’s and Bachelor’s Theses

Selection

             

Search

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 14 student theses matching your selection found:

1998/1999 - Master’s Study

Jiří Bělák

master’s thesis

Jiří Bělák

Návrh a konstrukční řešení robotu pro destrukční činnosti při likvidaci jaderných zařízení

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hrádek

master’s thesis

Miroslav Hrádek

Návrh a konstrukční řešení kráčejícího robotu

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Tomáš Hurta

master’s thesis

Tomáš Hurta

Návrh projekčního řešení RTP paletování kol osobních automobilů

supervisor: Ing. Vladislav Buzek

Otta Janda

master’s thesis

Otta Janda

Montážní pracoviště v centru robototechniky

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Pavel Kokeš

master’s thesis

Pavel Kokeš

Servisní robot pro údržbu šikmých střešních ploch

supervisor: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Jan Nytra

master’s thesis

Jan Nytra

Automatické svěšování kol osobních automobilů z podvěsného dopravníku

supervisor: Ing. Vladislav Buzek

Petr Pluháček

master’s thesis

Petr Pluháček

Návrh a realizace řídicího programu robotu RTX včetně vizualizace v prostředí Windows

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Miroslav Španěl

master’s thesis

Miroslav Španěl

Návrh a realizace řídicího programu školního portálového robotu včetně vizualizace v prostředí Windows

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1998/1999 - Bachelor’s Study

Andrzej Chlebík

bachelor’s thesis

Andrzej Chlebík

Návrh antropomorfního chapadla

supervisor: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Jan Iraku

bachelor’s thesis

Jan Iraku

Svařovací pracoviště pro výrobu přírubových součástí kabelových bubnů

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Tomáš Koláček

bachelor’s thesis

Tomáš Koláček

Návrh ramene pro antropomorfní chapadlo

supervisor: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Přemysl Kukla

bachelor’s thesis

Přemysl Kukla

Technické řešení pracoviště pro finální montáž ochran telefonních ústředen (bleskojistek) proti zasažení bleskem a statickým výbojům

supervisor: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Lukáš Trubač

bachelor’s thesis

Lukáš Trubač

Montážní pracoviště pro montáž světlometů

supervisor: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

 Michal Vrona

bachelor’s thesis

Michal Vrona

Návrh projekčního řešení modelového PVS pro výukové účely v laboratořích katedry robototechniky

supervisor: Ing. Vladislav Buzek

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact