Department of Robotics 

login

Master’s and Bachelor’s Theses

Selection

             

Search

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 54 student theses matching your selection found:

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2005/2006

2004/2005

2003/2004

René Kufa

master’s thesis

René Kufa

Návrh pracoviště svařování opěrky hlavy sedadla automobilu a konstrukční řešení jeho periferií

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2002/2003

Vít Blažej

master’s thesis

Vít Blažej

Návrh kloubového robotu s motory v základu

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zbyněk Brázdil

master’s thesis

Zbyněk Brázdil

Inovace vybraného produktu mateřské firmy

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Chládek

master’s thesis

Petr Chládek

Návrh automatického pracoviště Autopal

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

David Masteš

master’s thesis

David Masteš

Návrh automatického pracoviště Autopal

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2001/2002

Hynek Beneš

master’s thesis

Hynek Beneš

Návrh polohovacího manipulátoru pro audiosystém

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Lukáš Trubač

master’s thesis

Lukáš Trubač

Návrh modulárních struktur průmyslových i servisních robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2000/2001

P. Brožek

master’s thesis

P. Brožek

Návrh a konstrukční řešení kloubového robotu (typ ruka, motory v základu, rozpojení kloubů)

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

R. Slavík

master’s thesis

R. Slavík

Návrh a konstrukční řešení robotu na čištění fasád

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1999/2000

Boleslav Kristen

master’s thesis

Boleslav Kristen

Nástroje a prostředky pro návrh robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Dalimil Kryza

master’s thesis

Dalimil Kryza

Návrh a konstrukční řešení akčního subsystému mobilního robotu pro destrukční činnosti

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1998/1999

Jiří Bělák

master’s thesis

Jiří Bělák

Návrh a konstrukční řešení robotu pro destrukční činnosti při likvidaci jaderných zařízení

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hrádek

master’s thesis

Miroslav Hrádek

Návrh a konstrukční řešení kráčejícího robotu

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1997/1998

Petr Lerach

master’s thesis

Petr Lerach

Návrh pracoviště pro lepení a svařování komplexního výrobku z plastů jako součást PVS v Centru robotiky VŠB – TU Ostrava

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jan Tovaryš

master’s thesis

Jan Tovaryš

Metodika navrhování akčního systému kráčejících robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1996/1997

Michal Kedziera

master’s thesis

Michal Kedziera

Metodika počítačové podpory návrhu úchopných mechanických efektorů průmyslových robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Radim Služy

master’s thesis

Radim Služy

Metody analýzy konstrukčních parametrů průmyslových robotů pro zvýšení jejich výkonnosti a optimalizaci s využitím počítačové podpory

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Marek Teichman

master’s thesis

Marek Teichman

Navrhování modulárních konstrukcí průmyslových robotů s využitím prostředků počítačové podpory

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1995/1996

Martin Krátký

master’s thesis

Martin Krátký

Navrhněte manipulátor s pneumatickými pohony, s cylindrickým souřadnicovým systémem jako náhradu manipulátoru

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1994/1995

René Klaczak

master’s thesis

René Klaczak

Destrukční a sanační robotizované systémy využívající technologie vodního vysokotlakého paprsku

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Míl

master’s thesis

Petr Míl

Analýza možností počítačové podpory navrhování průmyslových robotů

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1992/1993

Pavel Hurník

master’s thesis

Pavel Hurník

Navrhování mechanických úchopných hlavic průmyslových robotů s využitím počítače

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Leoš Říčánek

master’s thesis

Leoš Říčánek

Příspěvek k metodice navrhování polohovacích subsystémů PR s využitím PC

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Václavek

master’s thesis

Jiří Václavek

Návrh modulárních konstrukcí průmyslových robotů a manipulátorů s využitím PC

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Zelenka

master’s thesis

Jiří Zelenka

Navrhování balancérů s využitím počítače

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1991/1992

Vladimír Kočur

master’s thesis

Vladimír Kočur

Navrhování mechanických hlavic s využitím počítače

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1990/1991

Jiří Havlík

master’s thesis

Jiří Havlík

Řešení automatizované linky na třídění dýh podle jakosti

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Radomír Kolář

master’s thesis

Radomír Kolář

Návrh RTP pro montáž komponent převodovek s využitím robotu typu SCARA

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zdeněk Maléř

master’s thesis

Zdeněk Maléř

Řešení automatizované montáže hodinového strojku UHSQ

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Michal Obrusník

master’s thesis

Michal Obrusník

Řešení automatizovaného pracoviště povrchové úpravy čerpadel META

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Pecina

master’s thesis

Martin Pecina

Návrh RTP broušení sloupů SH stojek

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1989/1990

René Číž

master’s thesis

René Číž

Návrh RTP pro manipulaci s ráfky autokol pro operaci pěchování

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Stanislav Máša

master’s thesis

Stanislav Máša

Návrh RTP pro obsluhu automatické linky AL-4-200 na výrobu vyvařovacích membrán

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Oto Šimek

master’s thesis

Oto Šimek

Návrh RTP lepení světlometů automobilů Favorit

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1988/1989

Petr Čubok

master’s thesis

Petr Čubok

Návrh RTP výroby přepravek lahví a výstupní hlavice manipulátoru

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Kubala

master’s thesis

Jiří Kubala

Návrh manipulátoru RTP výroby pazdeřových desek

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1987/1988

Jiří Goldman

master’s thesis

Jiří Goldman

Návrh RTP pro lepení světlometů (řešení vnitřní části)

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Lonský

master’s thesis

Petr Lonský

RTP lepení vnějších částí světlometů v n.p. Autopal Nový Jičín

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1986/1987

Lubomír Horinka

master’s thesis

Lubomír Horinka

ATP pro lepení a manipulaci se světlomety v n.p. Autopal Nový Jičín

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1985/1986

Ivo Hantl

master’s thesis

Ivo Hantl

Návrh manipulátoru pro odběr, zakládání k odvozu a skladování paket. důl. pažin zařazeného v závěru výrobně technologické linky

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hantl

master’s thesis

Miroslav Hantl

Návrh manipulátoru k odformování a paketování důl. pažin zařazeného do výrobní technologické linky

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact