Department of Robotics 

login

Master’s and Bachelor’s Theses

  Selection

     Thesis type:      

  Search

      

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 46 student theses matching your selection found:

1990/1991 - Master’s Study

Josef Ječmen

master’s thesis

Josef Ječmen

Výuková laboratorní jednotka pracující v systému IMS-2

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1991/1992 - Master’s Study

Roman Müller

master’s thesis

Roman Müller

Interaktivní integrovaný systém pro sběr a analýzu analogových dat využívající A/D převodníku

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1992/1993 - Master’s Study

Michal Korec

master’s thesis

Michal Korec

Navrhněte a odlaďte programové vybavení pro analýzu analogových dat

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1993/1994 - Master’s Study

Bohumil Černoch

master’s thesis

Bohumil Černoch

Navrhněte software pro ovládání krokového motoru v mezních oblastech jeho momentové charakteristiky

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Ivo Fukala

master’s thesis

Ivo Fukala

Navrhněte a odzkoušejte systém vizuálního rozpoznávání rovinných obrazců využívající neuronové sítě

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1994/1995 - Master’s Study

Marcel Boščík

master’s thesis

Marcel Boščík

Řízení krokového motoru

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Ondřej Matuška

master’s thesis

Ondřej Matuška

Sběrnice GPIB – inovace stávajícího zařízení v laboratoři katedry robototechniky

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jiří Purgat

master’s thesis

Jiří Purgat

Diagnostika robotu APR-20 a OJ-10

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1995/1996 - Master’s Study

Libor Vaštyl

master’s thesis

Libor Vaštyl

Řízení krokového motoru

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1996/1997 - Master’s Study

Marek Pauček

master’s thesis

Marek Pauček

Návrh řídícího software pro laboratorní manipulátor

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1997/1998 - Master’s Study

Dušan Lederer

master’s thesis

Dušan Lederer

Návrh a realizace řídicího programu modelu portálového manipulátoru včetně vizualizace

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Nevřela

master’s thesis

Martin Nevřela

Návrh a realizace optického systému rozpoznávání předmětů na pásovém dopravníku poháněném krokovými motory

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1998/1999 - Master’s Study

Petr Pluháček

master’s thesis

Petr Pluháček

Návrh a realizace řídicího programu robotu RTX včetně vizualizace v prostředí Windows

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Miroslav Španěl

master’s thesis

Miroslav Španěl

Návrh a realizace řídicího programu školního portálového robotu včetně vizualizace v prostředí Windows

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

1999/2000 - Master’s Study

Jiří Cyroň

master’s thesis

Jiří Cyroň

Návrh mobilního robotu

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2000/2001 - Master’s Study

Z. Galia

master’s thesis

Z. Galia

Návrh řídicího systému laboratorního stojanového robotu s cylindrickou kinematickou strukturou

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

P. Lipka

master’s thesis

P. Lipka

Návrh řídicího systému kráčejícího školního robotu

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2001/2002 - Master’s Study

Emil Lapšanský

master’s thesis

Emil Lapšanský

Senzorický subsystém mobilního robotu

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Adam Tvarůžka

master’s thesis

Adam Tvarůžka

Návrh dálkově řízeného mobilního robotu na kolovém podvozku - pohony a řízení

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2002/2003 - Master’s Study

Libor Králíček

master’s thesis

Libor Králíček

Model mobilního robotu - návrh a realizace

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2003/2004 - Master’s Study

Petr Uličný

master’s thesis

Petr Uličný

Aplikace AI do řízení mobilního robotu

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2003/2004 - Bachelor’s Study

Ján Babjak

bachelor’s thesis

Ján Babjak

Control of school robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

David Stoniš

bachelor’s thesis

David Stoniš

School robot controling

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2004/2005 - Bachelor’s Study

Jiří Zygmont

bachelor’s thesis

Jiří Zygmont

Control of mobile robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2005/2006 - Master’s Study

2005/2006 - Bachelor’s Study

Jiří Chrástek

bachelor’s thesis

Jiří Chrástek

Sensorial subsystem of the Mobile robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Jan Kukol

bachelor’s thesis

Jan Kukol

Incremental sensors

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2006/2007 - Master’s Study

David Stoniš

master’s thesis

David Stoniš

Sensorial subsystem of Mobile robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2007/2008 - Master’s Study

2008/2009 - Master’s Study

Pavel Ehl

master’s thesis

Pavel Ehl

Control of the Robotics Manipulator

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2010/2011 - Bachelor’s Study

2011/2012 - Bachelor’s Study

2012/2013 - Master’s Study

Radim Benek

master’s thesis

Radim Benek

Robot Effector

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Michal Kvita

master’s thesis

Michal Kvita

Touch Subsystem of Robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Martin Macháček

master’s thesis

Martin Macháček

Exploratory Robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2012/2013 - Bachelor’s Study

Jan Mejzlík

bachelor’s thesis

Jan Mejzlík

Camera platform

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2013/2014 - Master’s Study

Tomáš Červenka

master’s thesis

Tomáš Červenka

Educational Workplace with IRB360 Industrial Robot

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2014/2015 - Bachelor’s Study

Adam Tížek

bachelor’s thesis

Adam Tížek

Camera platform

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2015/2016 - Master’s Study

Pavel Vavřík

master’s thesis

Pavel Vavřík

Application of the Robai 1500 Robotics Arm

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2016/2017 - Master’s Study

Tomáš Hrachovec

master’s thesis

Tomáš Hrachovec

Collaborative Robotics

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Karel Wija

master’s thesis

Karel Wija

Tutorials for Robot Mitsubishi

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

2017/2018 - Bachelor’s Study

Lubomír Vaňura

bachelor’s thesis

Lubomír Vaňura

UAV utilisation in Agriculture and Foresty

supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Novák

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact