Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo van0198
Jméno Lubomír
Příjmení Vaňura
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Využití UAV pro zemědělství a lesní hospodářství
cizojazyčně UAV utilisation in Agriculture and Foresty
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá využitím dronů v lesním a zemědělském hospodářství. V současné krizi masivního odlesňování na obydlených územích všech světadílů jsou poznatky a závěry této práce téměř revoluční. Zalesňování nedostupných nebo vykácených oblastí řízky sazenic, umístěných do kapslí s nasyceným substrátem a shozených ze servisního dronu letadla, je přínosem pro obnovu infrastruktury lesů.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with utilization of drones in forestry and agriculture. In view of contemporary crisis caused by massive deforestation in the populated areas of all continents, the findings and conclusions of this thesis are almost revolutionary. The process of re-forestation of inaccessible or deforested areas with cuttings of seedlings placed in capsules containing saturated substrate, and dropped from a service drone of aircraft, is highly beneficial to the renewal of forest infrastructure.

Dosažené výsledky česky

Dosaženým výsledkem této práce, je efektivní řešení výsadby sazenic stromů v poničených oblastech, které napomůže lesnímu hospodářství.

cizojazyčně

The result of this work is an effective solution of tree planting in damaged areas that help the forest management.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact