Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2018
Počet stran 86
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo her0101
Jméno Stanislav
Příjmení Herudek
Tituly Bc.
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Pavel Šubrt
 
Název práce česky Laboratorní pracoviště s robotem ABB IRB 1400
cizojazyčně Laboratory Workplace with Robot ABB IRB 1400
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem laboratorního pracoviště s robotem ABB IRB 1400 v univerzitním centru robotiky, které má sloužit při výuce. Nejprve byla provedena analýza možností robotu pro využití v pracovišti s laboratorními úlohami. Dále byl stanoven harmonogram činností pro realizaci návrhu. Byly navrženy varianty pracoviště a vybrána vítězná verze. Dále bylo navrženo několik verzí laboratorních úloh. Při návrhu pracoviště a úloh bylo uvažováno použití rozšířené reality a internetu věcí. Nakonec byl vypracován návod pro laboratorní úlohy a byly zpracovány podklady pro realizaci pracoviště dle pokynů vedoucího.

cizojazyčně

This thesis deals with a design of laboratory workplace with robot ABB IRB 1400 in the university robotics centre. Firstly, analysis of the robot capabilities was performed to determine its potential for utilization in laboratory workplace. Consequently, time schedule was elaborated for the workplace design realization. A number of laboratory workplaces versions were designed and the final version was selected. Furthermore, several laboratory exercises were designed. The workplace and laboratory exercises were designed to enable use of augmented reality and the internet of things. Instructions for a laboratory exercise and supporting documents for the workplace were elaborated according to instructions of the thesis head.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo laboratorní pracoviště s robotem ABB IRB 1400. Součástí pracoviště je navržený otočný stůl a tři laboratorní úlohy. Součástí práce je také využití IoT a AR formou animací a návodů včetně sledování údajů v reálném čase. Dle pokynů byly zpracovány podklady pro realizaci.

cizojazyčně

Laboratory workplace with robot ABB IRB 1400 was designed. A rotary table was specifically designed for this workplace as well as three different laboratory exercises. Part of this thesis is also utilization of IoT and AR via animations and real time monitoring of the workplace. Supporting documents for the workplace were elaborated in accordance with the instructions of the thesis head.

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact