Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo her0101
Jméno Stanislav
Příjmení Herudek
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Petr Široký
Konzultant
 
Název práce česky Úprava dvoučelisťového efektoru
cizojazyčně Modification of a Two-jaw Gripper
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčními úpravami efektoru pro průmyslový robot ABB IRB 140. Úvod práce je zaměřen na srovnání stávajících typů efektorů průmyslových robotů. Konstrukční úpravy byly provedeny na základě určených požadavků a objektů manipulace. Součástí jsou 3 varianty upínací konstrukce a volba vítězné verze. Práce dále obsahuje kontrolní výpočty, 3D model finální verze v CAD systému Creo Parametric 3.0 a kompletní výkresovou dokumentaci efektoru.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with modification of effector design for industrial robot ABB IRB 140. Introduction of the thesis focuses on comparison of currently used types of industrial robot grippers. Design modifications were performed based on specified requirements and manipulation objects. Design involves 3 versions of gripper frame and selection of the final version. Thesis also involves check calculations, 3D model of the final version in CAD system Creo Parametric 3.0 and full drawing documentation of the gripper.

Dosažené výsledky česky

• Rozměry: 196 x 122 x 67 mm • Hmotnost: 1,6 kg • Rozevření čelistí: 32 až 94 mm • Maximální síla pohonu: 754 N • Zdvih pístu pohonu: 15 mm • 3 vyměnitelné sady čelistí • Paralelní pohyb čelistí • Interface pro robot ABB IRB 140

cizojazyčně

• Dimensions: 196 x 122 x 67 mm • Weight: 1,6 kg • Jaw reach: 32 až 94 mm • Maximum actuator force: 754 N • Actuator stroke: 15 mm • 3 sets of changeable jaws • Parallel movement of jaws • Interface for robot ABB IRB 140

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact