Department of Robotics 

login

Thesis Details

Typ práce bakalářská
 
Datum odevzdání 16. 05. 2016
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mul0042
Jméno Radek
Příjmení Müller
Tituly
e-mail hidden
Telefon hidden
Bydliště hidden
Vedoucí Ing. Petr Kopec, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Řešení náhrady lankového systému na výložníku vykládacího a nakládacího manipulačního systému
cizojazyčně Replacement of Steel Wire Rope System of Boom Handling System
Abstrakt česky

Bakalářská práce obsahuje vhodné řešení náhrady ocelových lan. Ty se nahrazují z důvodu rozkývání efektoru za nepříznivých okolních podmínek. Výsledná varianta je na bázi nerezových tažných řetězů, umístěných tak, aby si navzájem bránily v ohybu při spuštění. Hlavní část se týká potřebných omezení a podmínek pro správnou funkci řetězů, dále se zhotovila samostatná jednotka pro jeden řetěz s navijákem a pohonem, která je využitelná i mimo tento systém. V poslední části se tyto jednotky umístily na místo původního řešení. Důležité součásti a mechanismy jsou pevnostně zkontrolovány v software MITCalc.

cizojazyčně

Bachelor thesis contains possible solution of steel wire rope replacement. Those ropes are being replaced because of their undesirable behavior in bad weather conditions. Final variant is based on stainless steel chains, placed to prevent from bending during descend. Main part is focusing on necessary restrictions and conditions to make this mechanism possible, then there is described the separate unit invention. In the final part, those units are being placed into position of original system. Important mechanisms and parts are calculated in software MITCalc.

Dosažené výsledky česky

Návrh samostatné jednotky pro navíjení řetězu, umístění do rámu, zhodnocení podmínek pro správný provoz manipulátoru, modelová, kontrolní a výkresová dokumentace

cizojazyčně

Invention of separate unit for chain coiling, placement into mechanism, necessary conditions for manipulation. Drawing, model and safety documents

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact