Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Studijní plány

(1) Bakalářské studium

Bakalářské studium zahrnuje společný základ v délce 4 semestrů (2 školní roky), poté následují 2 semestry (1 školní rok) studia zvoleného oboru - v našem případě oboru Robotika.

Studium je zakončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky s obhajobou balakářské práce, student získá titul Bc. uváděný před jménem.

Popis studijního programu (společný základ):
Popis studijního oboru (specializace):

(2) Navazující magisterské studium

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium a má délku 4 semestry (2 školní roky). Probíhá celou dobu ve zvoleném oboru - v našem případě oboru Robotika.

Studium je zakončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky s obhajobou diplomové práce, student získá titul Ing. uváděný před jménem.

Popis studijního programu:
Popis studijního oboru:

(3) Doktorské studium

V doktorském studiu si absolventi osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací.

Doktorské studium má standardní délku 4 roky, je zakončeno obhajobou disertační práce, student získá mezinárodní titul Ph.D. uváděný za jménem.

Popis studijního programu:
Popis studijního oboru:

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt