Department of Robotics 

login

Department Staff - Personal Profile

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.  

 

Status:professor
On the department until: 2015
e-mail:
Person card: staff.vsb.cz/ska60 (En), profily.vsb.cz/ska60 (Cz)

Additional Personal Informations (Czech language only)

Narozen 1940 v Kroměříži, absolvent strojní fakulty ČVUT Praha, přednáší na strojní fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde je také vedoucím katedry robototechniky.

Přednášky k problematice metodiky navrhování a otázkám konstruování průmyslových robotů zahájil od r. 1984.

V roce 1989 zložil katedru robototechniky a byl jmenován jejím vedoucím. Koncipoval jako garant obory Robototechnologie, později Výrobní systémy s průmyslovými roboty. Katedra byla dobudována i materiálně - vzniklo dobře vybavené Centrum robototechniky a počítačové učebny určené pro rozvoj oboru.

Ve výzkumu vedl kolektiv spolupracovníků pro řešení problémů robototechniky, v posledních letech v rámci grantových projektů GAČR a FR VŠ.

10 Latest Publications

publikacePalko, A., Smrček, J., Skařupa, J., Tuleja, P. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7165-807-8.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. C Image Analyzing for Adaptive Front Lightings System. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2008, vol. LIV, Mechanical series, no. 1, pp. 197-202. ISSN 1210–0471.

publikaceNovák, P., Mostýn, V., Skařupa, J., Babjak, J. The detecting system of the operating conditions of the car. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 407-412. ISSN 1335-2392.

publikaceMostýn, V., Skařupa, J. Methods and Tools for Robot Design. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 107-112. ISSN 1335 – 2393.

publikaceSkařupa, J. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 230 s. ISBN 978-80-248-1717-0.

publikaceSkařupa, J. Průmyslové roboty a manipulátory. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 260 s. ISBN 978-80-248-1522-0.

publikaceSkařupa, J., Gvozď, P. Analyse and assignment for development invasion robot for pipe systems. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 435-441. ISSN 1335-2393.

publikaceSkařupa, J. Robotics and mechatronics ISC FME. In Proceedings of the International Scientific Conference: 55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering, Ostrava, 7. 9. - 9. 9. 2005. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2005. Session 5 - Robotics. pp. 5-8. ISBN 80-248-0905-2.

publikaceSkařupa, J., Mostýn, V., Novák, P. Významné jubileum Katedry robototechniky. Informátor. 2004, roč. VIII, č. 2, s. 4-5. ISSN 1213-8916.

publikaceMostýn, V., Kárník, L., Novák, P., Skařupa, J. Application of the robust control algorithms to the position servosystems of robots. In Proceedings of RAAD\'04, 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Brno June 2-5, 2004. Brno : Faculty of Mechanical Engineering, 2004. pp. 77-81. ISBN 80-7204-341-2.

View the complete list of publications (79 in total)

© Department of Robotics 2008-2018, Tomáš Kot

phone book | contact