Department of Robotics 

login

Department Staff - Personal Profile

prof. Vladimír Mostýn, M.Sc., Ph.D.

prof. Vladimír Mostýn, M.Sc., Ph.D.  profile

Deputy Head of Department

Status:professor
Phone:+420 597 324 257
Office: A738 (building A - Rector Department, 7th floor)
e-mail:
Person card: staff.vsb.cz/mos50 (En), profily.vsb.cz/mos50 (Cz)

Actual Teaching

According to the schedule (Czech only), prof. Vladimír Mostýn, M.Sc., Ph.D. is not teaching anything today.

Pedagogical Activities

Additional Personal Informations (Czech language only)

Narozen 1955 v Přílepicích, aboslvent fakulty strojní a elektrotechnické VŠB-TU Ostrava.

Po absolvování vysoké školy pracoval osm let jako projektant na Hutním projektu Ostrava v oddělení elektro a specializoval se na oblast řízení technologických celků.

V roce 1987 nastupuje na strojní fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava nejprve jako samostatný vědecký pracovník a později se stává odborným asistentem na nově vzniklé katedře robototechniky.

Ve své současné práci se zaměřuje na oblast mechatroniky, modelování systémů robotů a jejich řízení.

Latest Publications

publikaceKRYS, V., GALA, M., KOT, T., MOSTÝN, V. Upgrade of the Drives Control for Omnidirectional Mobile Robot Odin. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 282-287. (2015 - article in foreign journal)

publikaceKRYS, V., BOBOVSKÝ, Z., KOT, T., MOSTÝN, V. Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 268-272. (2015 - article in foreign journal)

publikaceBOBOVSKÝ, Z., KRYS, V., KOT, T., MOSTÝN, V. Velocity Characteristics of Movement of Chassis with Special Wheels for Overcoming Stairs. Applied Mechanics and Materials Vol. 811. (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 263-267. (2015 - article in foreign journal)

publikace ve WoS a ScopusDOLEJŠÍ, P., KRYS, V., MOSTÝN, V. MiniDelta - Educational Robot with Parallel Kinematic Structure. In IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. SAMI 2015, Herl’any, Slovakia, Jan. 2015, pp. 325-328. DOI: 10.1109/SAMI.2015.7061897.  Scopus   WoS  (2015 - contribution in international conference or workshop)

publikaceNOVÁK, P., BABJAK, J., KOT, T., MOSTÝN, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. In Proceedings of the International Scientific and Technological Conference Extreme Robotics (Saint-Petersburg, October 1-2, 2014). 2014. pp. 261-265. ISBN 975-5-906555-74-8. (2014 - contribution in international conference or workshop)

publikaceNOVÁK, P., BABJAK, J., KOT, T., MOSTÝN, V. Control System Of A Heavy-duty Fire Extinguishing Mobile Robot. Robototechnika i techničeskaja kibernetika. 2014, roč. 4, č. 3, s. 2529. ISSN 2312-6612. (2014 - article in foreign journal)

publikace ve ScopusKRYS, V., MOSTÝN, V., KOT, T. The Synthesis and Testing of a Shaped Wheel for Stairs Climbing Robot. Applied Mechanics and Materials. 2014, volume 555, pp. 178-185. ISBN 978-3-03835-111-5. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.555.178.  Scopus  (2014 - article in foreign journal)

publikace ve WoS a ScopusKOT, T., KRYS, V., MOSTÝN, V., NOVÁK, P. Control System of a Mobile Robot Manipulator. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 2014. pp 258-263. ISBN 978-1-47-993528-4. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843608.  Scopus   WoS  (2014 - contribution in international conference or workshop)

publikaceDOSTÁL, V., BUŠOV, S., MOSTÝN, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013). Paris : ART ET Metiérs 2013, pp. 551-560. ISBN 978-0-9551218-2-1. (2013 - contribution in international conference or workshop)

publikace ve WoS a ScopusNOVÁK, P., MOSTÝN, V., KOT, T., KRYS, V. Stereoscopic System with the Tight Tilted Cameras. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 332, pp. 154-164. ISSN 1662-7482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.332.154.  Scopus   WoS  (2013 - article in foreign journal)

View the complete list of publications (112 in total)

© Department of Robotics 2008-2015, Tomáš Kot

phone book | contact