Department of Robotics 

login

Department Staff - Personal Profile

Assoc. Prof. Zdeněk Konečný, M.Sc., Ph.D.

Assoc. Prof. Zdeněk Konečný, M.Sc., Ph.D.  profile

 

Status:associate professor
Phone:+420 597 325 403
Office: A925 (building A - Rector Department, 9th floor)
e-mail:
Person card: staff.vsb.cz/kon35 (En), profily.vsb.cz/kon35 (Cz)

Actual Teaching

According to the schedule (Czech only), Assoc. Prof. Zdeněk Konečný, M.Sc., Ph.D. is not teaching anything today.

Pedagogical Activities

Latest Publications

publikaceKONEČNÝ, Z., ŠIROKÝ, P., KRYS, V., KOT, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299. (2015 - article in foreign journal)

publikaceKONEČNÝ, Z. Evaluating Methods of the Strength Analyzes Results Realize in PTC Creo/Simulation. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 816, pp. 357-362. ISSN 1662-7482. (2015 - article in foreign journal)

publikaceKUMIČÁKOVÁ, D., KONEČNÝ, Z. Approach to the Problem of Bio-inspired Robotic Gripper Designing. Communications. 2014, vol. 16, no 3A, pp 148-153. ISSN 1335-4205. (2014 - article in foreign journal)

publikaceCICHÝ, Z., KONEČNÝ, Z. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. Ortopedie. 2009, roč. 3 , č. 3, s. 112-116. ISSN 1802-172. (2009 - article in czech journal)

publikaceKONEČNÝ, Z. Solution of Inverse Problem of Kinematics in the Pro/Engineer System. In Proceeding of Lectures of 3rd International Conference Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems - MMaMS 2009. 2009. pp. 346-349. ISBN 978-80-553-0288-1. (2009 - contribution in international conference or workshop)

publikaceKONEČNÝ, Z. Navrhování uzlů servisních robotů : habilitační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2009. 116 s. (2009 - habilitation thesis)

publikaceKONEČNÝ, Z., MOSTÝN, V. Deflection verification of inserted shafts. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 3-B, pp. 431-439. ISSN 1335-2393. (2008 - article in foreign journal)

publikaceKONEČNÝ, Z. The influence of geometrical elements meshing. AT&P journal PLUS1. 2007. ISSN 13356-5010. (2007 - article in foreign journal)

publikaceKONEČNÝ, Z., KRYS, V. CAD III – pevnostní analýzy. Ostrava : VŠB –TU Ostrava, 2007. 198 s. Multimediální učební text. ISBN 978-80-248-1513-8. (2007 - textbook)

publikaceKONEČNÝ, Z., MIHOLA, M. Vývoj multifunkční světelné jednotky : dílčí zpráva projektu FT-TA3/124, Adaptivní světlometové systémy pro motorová vozidla. Etapa 1. Analýza nových světelných funkcí AFS vývoj komponentů světelného systému. 2006. (2006 - research report)

View the complete list of publications (46 in total)

© Department of Robotics 2008-2015, Tomáš Kot

phone book | contact