Department of Robotics 

login

Department Staff - Personal Profile

Ladislav Kárník, M.Sc., Ph.D.

Ladislav Kárník, M.Sc., Ph.D.  profile

 

Status:lecturer
Phone:+420 597 324 123
Office: A739 (building A - Rector Department, 7th floor)
e-mail:
Person card: staff.vsb.cz/kar54 (En), profily.vsb.cz/kar54 (Cz)

Actual Teaching

According to the schedule (Czech only), Ladislav Kárník, M.Sc., Ph.D. is not teaching anything today.

Pedagogical Activities

Latest Publications

publikaceKÁRNÍK, L. Modeling and Analysis of the Biorobotics Mechanism. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 282, pp. 80-89. ISSN 1662-7482 (2013 - article in foreign journal)

publikaceKÁRNÍK, L. Monitorovací rameno pro mobilní roboty. Strojárstvo. 2012, č. 12, s. 92-94. ISSN 1335-2938. (2012 - article in foreign journal)

publikaceSMRČEK, J., KÁRNÍK, L., BOBOVSKÝ, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia. Časť I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 138 s. ISBN 978-80-248-2500-7. (2011 - monograph)

publikaceSMRČEK, J., KÁRNÍK, L., BOBOVSKÝ, Z. Robotika – Servisné roboty na pásovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, rešenia Časť II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 125 s. ISBN 978-80-248-2499-4. (2011 - monograph)

publikaceKÁRNÍK, L. Modulární pásový robot ARES. STROJÁRSTVO. 2011, roč. XV, č. 11/2011, s. 106-107. ISSN 1335-2938. (2011 - article in foreign journal)

publikaceKÁRNÍK, L. The service robot of modular construction. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010. (2010 - contribution in international conference or workshop)

publikaceKÁRNÍK, L., STUDÉNKA, M. Application of the modular service robot in no-engineering area. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi ROBTEP 2010. Košice : Technická univerzita Košice, 2010. (2010 - contribution in international conference or workshop)

publikaceKÁRNÍK, L. The functional prototype of belt mobile robot. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 109-114. ISSN 1210–0471. (2010 - article in czech journal)

publikaceKÁRNÍK, L., STUDÉNKA, M. Application of the prototype of belt mobile robot in urban environment. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2010, vol. LVI, Mechanical series, no. 1, pp. 115-120. ISSN 1210–0471. (2010 - article in czech journal)

publikaceKÁRNÍK, L. Mobilní roboty pro městské prostředí. STROJÁRSTVO. 2010, roč. XIV, č. 4/2010, s. 52-53. (2010 - article in foreign journal)

View the complete list of publications (153 in total)

© Department of Robotics 2008-2015, Tomáš Kot

phone book | contact