Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Služby katedry

Mimořádný rozvoj regionu v oblasti strojírenství klade náročné požadavky na specialisty v oborech servisní i průmyslová robotika a mechatronika a jejich odborné, výzkumné a vývojové kapacity. Proto je nejen značná poptávka po absolventech našeho oboru Robotika, ale i po spolupráci s kolektivem pracovníků a doktorandů pracoviště. Týká se to nejen automobilového průmyslu, kde je nasazen velký počet průmyslových robotů (např. Sungwoo-Hitech, Hyundai Nošovice, ABB robotics) ale i vývoje servisních robotů, jejichž vývoj je preferencí Národního programu výzkumu III ČR do roku 2025.

V současné době (2008-2010) katedra aktuálně řeší problematiku detekčních a zásahových robotů pro záchranáře, hasiče a pyrotechniky ČR. Výzkum je podpořen granty MPO ČR a participuje na nich řada významných firem regionu i mimo něj, např. Strojírny Třinec a.s., Fite a.s. Ostrava, THT s.r.o. Polička, ÚJCHBO Příbram, Robotsystem s.r.o. Horní Suchá, Daniševský s.r.o. Polička, Moravský výzkum Brno. Další projekt souvisí se světelnou technikou a je řešen pro Visteon - Autopal.

Technické zázemí má katedra jednak v Centru robotiky a také nově vybudovaném Centru pokročilých a inovačních technologií (CPIT) VŠB, divize mechatroniky, v areálu naši univerzity.

Zaměření výzkumných aktivit

 • Konstrukce a navrhování strojů a pracovišť.
 • Metodika konstruování, metody a nástroje pro vývoj a inovaci strojů a technologií.
 • Optimalizace parametrů strojů.
 • Návrh a provoz robotizovaných pracovišť, navrhování speciálních periferních zařízení a příslušenství.
 • Vývoj servisních robotů nových koncepcí pro nové aplikace.
 • Biorobotika.
 • Mechatronika - modelování a simulace chování mechanismů včetně řízení a pohonů.
 • Výpočty kinematických a dynamických parametrů (reakce, zatížení, napětí) prostorových mechanismů.
 • Polohovací mechanismy, mobilní roboty.
 • Teorie umělých svalů a antropomorfních chapadel.
 • Kinematický model kráčejících antropomorfních robotů.

Nabízené služby

 • Výroba rapid prototyping modelů pomocí systému Fortus 360mc, materiál polykarbonát.
 • Vývoj, technické řešení a výroba jednoúčelových strojů včetně řízení.
 • Vývoj řídících systémů založených na průmyslových PC.
 • Přesné polohovací systémy s použitím krokových, stejnosměrných a střídavých pohonů.
 • Návrh a výroba prototypu antropomorfního chapadla.
 • Projekty výrobních systémů s průmyslovými roboty.
 • Navrhování speciálních periferních zařízení a příslušenství.
 • Poradenská činnost a technické návrhy na základě strukturální, hodnotové a funkční analýzy výrobků a procesů.

Technické vybavení

 • Robotechnika: 12 průmyslových robotů (6 českých, 2 anglické, 3 německé).
 • Rapid Prototyping systém Stratasys Fortus 360mc.
 • CAD a simulační programové systémy: Pro/ENGINEER (3D modelování), Pro/MECHANICA (kinematika, dynamika, FEM), MSC Adams (kinematika, dynamika mechanismů, řízení, mechatronika), Matlab/Simulink (simulace, řízení).
 • Invention Machine a TechOptimizer (inovace s podporou počítače).
 • Řízení a vizualizace - SW InTouch (monitorování, řízení), modulární řídící systémy (průmyslové PC karty).

Kontakt

Pokud vás nabídka služeb zaujala nebo máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt