Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Setkání absolventů 2019

katedra 354


Katedra robotiky pořádá dne 4. dubna 2019


setkání absolventů


oborů Výrobní systémy s PRaM a Robotika

u příležitosti 30. výročí založení oboru.


Setkání je plánováno na čtvrtek 4. dubna 2019, v době 10:00 – 17:00 a bude zahájeno v prostorách Centra robotiky (detailní časový rozvrh bude upřesněn).

V případě zájmu o účast na této akci Vás prosím o předběžnou registraci vyplněním stručného formuláře niže na této stránce. Účast na setkání je bezplatná.

V rámci setkání pořádá katedra i odborný workshop „Robotika“, na který jste rovněž srdečně zváni a uvítáme případné krátké aktivní vystoupení s prezentací Vaší firmy nebo Vašich osobních úspěchů či postřehů. Účastníkům workshopu bude vydáno potvrzení o účasti na odborné akci – workshopu Robotika, na základě kterého může zaměstnavatel proplatit účastníkovi například cestovné.

Pevně doufám, že se budete moci zúčastnit a spolu s námi zavzpomínat na svá studentská léta. Závěrem bych Vás chtěl zdvořile požádat o předání této pozvánky ostatním absolventům katedry, se kterými jste v kontaktu.

Registrační formulář

Pokud již jste registraci provedl(a) a přejete si některé údaje aktualizovat (případně svou účast zrušit), odešlete prosím registraci znovu s platnými údaji.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro potřeby setkání absolventů a budou dostupné pouze organizačnímu týmu.

Informace o účastníkovi

     

  

Setkání se zúčastním:      

Aktivní účast na workshopu:  

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt